Waxaad nagalla soo xariiri kartaa:  contact information

Call free:  Viber & Whatsapp: 0047 455 421 69

Magaca Skype-ga: Tukesomalism.com

https://www.facebook.com/TukeSomalism

Email: tukesomalism.com@gmail.com

www.tukesomalism.com

www.tukesomalism.net

www.tukesomalism.so

Facebook Comments