Posts tagged Maamulida Shaqaalaha Iyo Kheyraadka – Human Resource Management


Maamulka Ganacsiga & Suuqgeynta

Maamulida Shaqaalaha Iyo Kheyraadka – ‘Human Resource Management’

  Maamulida dadka iyo qayraadkooda waa muhiim si loo gaaro hadafka ururka, waxa la rabo in la maamulo waa urur sidaa darteed waa muhiim in aan ogaano waxa lagu qeexo urur. Urur waxaa lagu qeexaa ‘dad tiro ah oo leh masuuliyado kala duwan, isuna yimid si loo gaaro hadafka u degsan ururka. Markii la eegayo qaab dhismeed waliba oo urur waxa uu leeyahay Maamul sare; waa shaqsiga masuulka ka ah dhameynta howlaha iyo gaarista hadafka ururka, sidoo kale waxa uu maamulaa dadka ka shaqeeya ururka. Inta badan, waxaa laysku raacay maamulida urur in ay ka kooban tahay shan shaqo oo …

Read more 1 Comment
error: Content is protected!!