Qaaxada waa cudur waxaa sababa bakteeriyo loo yaqaano  maayko bakteeriya tubarkaloosis (mycobacrtrium tuberculosis). Bakteeriyada badnaa waxay weerartaa sanbabaha lakiin sidoo kale waxa ay dhaawici kartaa qaybaha jirka kale. Qaaxada waxay ku faaftaa hawada  marka uu  qofka qabo uu hindhiso ama uu qufaco ama uu hadlayo ayeey hawada soo raacdaa.

Hadaba Kaalay Aan Isla Fiirinee Calaamadaha Lagu Garto  Qaaxada:

 • Qufac
 • Misaanka oo lumo.
 • Omateetka oo qofka ka lumo.
 • Dhiddid habeenkii ah.
 • Qandho .
 • Daciifnimo.
 • Qar qaryo.
 • Qufac uu la socdo dhiig.

Hadaba Yaa Halis Ugu jiro Inay Ku Dhacdo  Qaaxada  

 • Dadka ay ku dhacdo nafaqo darada .
 • Dadka qabo HIV/AIDS.
 • Dadka qabo cudurka macaanka.
 • Da’ahaan ka yar 5 ama kawayn 65.
 • Dadka qabo cudurada killiyaha.
 • Dadka uu yaryahay difaacooda .
 • Dadka qabo kanserka.
 • Dadka isticmaalo maan dooriyaasha.

Dhibaatoyinka Ka Dhasho Qaaxada Hadaan La Daaweeyn:

 • Xangula xanuun .
 • Kalgooyso xanun .
 • Beerka ama killiyaha inuu  dhib  soo gaaro .

Sidee Ayaan Oga Hortagi Karnaa Qaaxada ?

 • Qofka in la geeyo guri uu dadka la waadageeynin .
 • Qolka uu qofka joogo waa in daaqada loo furaa iyo albaabada .
 • Markaste u qofka qufacaayo waa inuu qofka daboolaa afkiisa.
 • Waa inay xirtaan dadka  waji xiraha qaliinka  ( surgical mask)  ,dadka joogo agagaarka qofka qabo qaaxada.
 • Qofka in la siiyo daawiyiinkiisa si joogta ah.
 • Talaalka ina la siiyo carurta marka ay yaryihiin.

Fikirkaada Waa Muhiim