Xinjirow la’aanta dhiigga waxa uu kamid yahay cuduradda naadirka ah ee ku dhaco dhiigga. Waxa uuna  sababaa cudurkaan qofka oo dhiig-baxo marka uu dhawaac gaaro.

 Cuduradda  dadka ku dhaco sida caadiga ah waxaa loo qeybiyaa  labbo qeybood oo kale ah:

1-Cudur uu qofka ku dhashay waxaana afka qalaad loo yaqaano(Congenital).

 2- Cudur ku dhaco qofka marka uu dhasho ka dib waxaana afka qalaad loo yaqaana ( Acquired).

 Xinjirow la’aanta  dhiigga waa cudur lagu dhasho inta badan ,waxa ayna ka imaadaa  badanaa yaraanshaha  boratiinka uu u bahan yahay sameynta xinjirowga dhiigga.

Calaamadaha Lagu Garto Qofka Qabo Xinjirow La’aanta Dhiigga Waxaa Kamid Ah:

  • Canugga oo lagu arko dhiigg-bax aan caadi aheyn, qaaddashada talaalka ka dib(Unusual bleeding after vaccinations).
  • Qofka oo ka  dareemo xanuun iyo barar  kale-goysyada.
  • Kaadida iyo saxarada qofka oo ay soo racdo dhiigg.
  • Qofka oo lagu arko sanka oo dhiigg ka imaado sabab la’aan.

Maxaa Sababo Xinjirow La’aanta Dhiigga?

Xinjirow la’aanta  dhiigga  ee qofka ku dhacdo marka uu dhasho ka dib, waa xaalad dhif iyo naadir ah, waxa aana lagu arkaa  xinjirowga dhiigga marka ay soo weeraan unugyadda difaaca ee  qofkas,waxa ayna la xariirtaa xaaladahaan:

  • Uurka
  • Kansarka iyo
  • Xaalad uu jirka isaga is weeraro (Autoimmune conditions).
Facebook Comments