Kalamisadu waa xaalad gaar ku ah Hooyoyinka uurka leh waxayna ku dhici kartaa marki uurku gaaro 30 isbuuc. Inkastoo ay hooyoyinka qaar ku dhici karto 24 isbuuc ee uurka laakiin way ku yartahay in markaan ku dhacdo.

Waxa ugu caan san ee lagu garto waa markey isku raacaan 3 dexdaan 2 kamid ah:

1. Hypertension (dhiiga oo kaco).
2. Proteinuria (Kaadi oo protiin lagu arko).
3. Oedema (hooyada oo bararto).

 

Waxa Sababo kalamisada:

Inta badan lama yaqaano sababta lakin waxaa keeni karo:

1. Hadii uurku mataamo yahay.
2. Hooyadu haday horey Dhiig kar u qabtay.
3. Hooyadu haday Sonkor ay qatay.
Sadexdaan waa kuwo ugu muhiimsan ee lagu tilmaamo in hooyada u keeni karaan pre-aclamsia.

 

Hypertension( dhiiga oo kaco):

Dhiig oo ku kaco hooyada waa mid ugu horeeyo ee sababi karo in hooyadu pre-aclampsia (kalamiso) ku dhacdo.

Socadka dhiiga ayaa isbadal ku imaadaa
waxuuna noqon karaa:

Systolic blood pressure (waa marki dhiig lakala gaarsiinayo Jirka ama la tuuryo dhiig si uu ugaaro jirka intiisa kale): marki uu dhiigu kaco waxa uu noqonayaa 140mmHg ama 160mmHg.

Diastolic blood pressure ( waa markii uu dhiigu kasoo aruurayo jirka) waxa uu noqonayaa 90mmHg ama 110mmHg.

Calaamada lagu arki karo hooyada Dhiigoo kaco

  • Jirka oo barar sida lugaha iyo wajiga ah.
  • Warwareer saa’id ah.
  • Suuxdin.
  • Madax xanuun badan.
  • Matag iyo lalabo.

Sidee looga hortagi karaa kalamisada

1.In hooyadu ku xirnaato ispitaal.
2. In la kantaroolo heereka dhiig.
3. In ay hooyadu cunto cuno isku dheeli tiran.
4. In hooyadu hesho nasasho ku fialan.
5. In hooyadu cabto biyo badan.

Facebook Comments